Modell alapú tervezési és analízis módszerek kidolgozása kritikus számítógépes rendszerekhez

Vezető: Majzik István

A kutatási téma célkitűzése intelligens módszerek és eszközök kidolgozása kritikus számítógépes rendszerek tervezéséhez, analíziséhez és működésének felügyeletéhez annak érdekében, hogy az ambiens és autonóm kiber-fizikai rendszerek szolgáltatásbiztonsága (megbízhatósága, rendelkezésre állása és biztonsága) növelhető legyen. A kritikus számítógépes rendszerek területén is terjedő modell alapú tervezés lehetőséget ad hatékony új módszerek kidolgozására, valamint a tervezési és üzemeltetési fázisok módszereinek közös alapokra helyezésére és összehangolására. Ezek a korszerű alapelvek megjelentek a tanszék nemzetközi és hazai projektjeiben, mind biztonságkritikus rendszerek tervezését támogató keretrendszerek fejlesztése, mind pedig autonóm felügyeleti megoldások kidolgozása során. A téma kapcsolódik a BME IKT stratégia „Biztonság, megbízhatóság, minőség, együttműködés” alaptechnológiájához.