Algoritmustervezési környezet kidolgozása intelligens autonóm rendszerekhez

Vezető: Dobrowiecki Tadeusz

Az autonóm informatikai rendszerek egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a megfelelő munka- és életkörnyezet kialakitásában. A virtuális térbe ágyazott ágensektől és a valós környezetbe ágyazott robotikus rendszerektől elvárjuk, hogy a feladataival adekvát szintű intelligenciát mutassanak, képesek legyenek döntésekre, érvelésre és tanulásra. Nem triviális tervezési kérdés a megfelelő algoritmusok megválasztása, tekintettel arra, hogy ennél mérlegre kell tenni az algoritmusok tulajdonságaira, a feladat körülményeire, és az implementáció adottságaira vonatkozó mérnöki kompromisszumokat. A téma célkitűzése egy döntéstámogató környezet kialakítása, ami lehetővé teszi az alkalmazási és a technológiai követelményeknek megfelelő következtető és tanuló algoritmusok azonosítását. A téma az európai ARTEMIS szövetség jelentős kutatási projektjéhez (R3-COP), valamint a BME IKT stratégia „Intelligens tartalom és algoritmika” alaptechnológiájához kötődik.