Intelligens ház - intelligens környezet

Vezető: Perényi Tamás

Általános értelmezésben az intelligencia egy élőlényre, az emberre vonatkoztatható, s elemző, probléma-megoldási képességet jelent. Az intelligencia relatív fogalom, azaz szükséges egy bázisérték, amihez a mért intelligenciát viszonyítani tudjuk. Az épületek esetében ez a bázis a tervezett térstruktúra funkcionális megfelelősége, a kulturális és lokális kontextusba való illeszkedés. A bázisnak való megfelelés már jó épületet eredményezhet, de ez nem jelenti azt, hogy a (lakó)ház meg tud felelni a mai kor igényeinek, melyek közül a legfontosabb az energiatakarékos szemlélet.

Jelen pillanatban – tekintettel arra, hogy nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok – az épületek méretezése és építészeti kialakítása általános irányelvek és nem lokális paraméterek alapján történik, ami a legtöbb esetben pazarló túlméretezéshez vezet mind az építési, mind az üzemeltetési oldalon.

Kutatásunk célkitűzése, hogy olyan országos környezet-megfigyelési hálózatot fejlesszünk ki (hardver és szoftver), amelyik segíti az épületek helyspecifikus tervezését: méretezéseit és építészeti kialakítását. A környezet alapadatait a jelenleginél lényegesen sűrűbben, annak változatosságára reagálva vizsgálnánk, így település, kerület, utca, tömb, vagy egyetlen épület vonatkozásában is pontos alapadatok birtokában jutnánk. Kutatásunktól azt várjuk, hogy a kifejlesztett rendszer alkalmazásával, a pontosított méretezés és építészeti kialakítás révén új lakóházak tervezésekor legalább 20%-os energia megtakarítás legyen kimutatható úgy, hogy kulturálisan kifejezetten a lokális jelleget erősítő építészeti alkotásokat kapjunk.