Intelligens programozási technikák az elméleti kémiában

Vezető: Kállay Mihály

A projekt elsődleges célja az elméleti kémia differenciálegyenletinek megoldására szolgáló szoftverek minőségének és teljesítőképességének a növelése, különösképpen olyan módszerek fejlesztése, amelyek nagy molekulák pontos modellezésére alkalmasak. A programfejlesztést kvantumelméleti alapokon, automatizált programozási technikák és sűrűségfunkcionál elmélet alkalmazásával végezzük. A kifejlesztett szoftvereket biomolekulák modellezésére és biológiai hatásuk molekuláris szintű megértése használjuk. A projekt keretein belül a kémia és informatika oktatásában alkalmazható tananyagokat is fejlesztünk.