Atomi szintű számítógépes modellezés

Vezető: Kugler Sándor

A modern anyagtudomány legfontosabb elméleti megközelítési/vizsgálati eszköze az atomi szintű számítógépes módszerek, ill. modellek alkalmazása. Ennek segítségével ugyanis kapcsolatot teremtünk a technológiailag fontos jelenségek és eszközök működési mechanizmusa és a mikrovilágban lezajlódó folyamatok között. A mikrofizikai számítógépes modellezés feladata nemcsak a már ismert jelenségek magyarázata, hanem predikciók alkotása új, hasznosítható felfedezések céljából. A TTK Elméleti Fizika Tanszékén a kvantumelméleti és szilárdtestfizikai számítógépes vizsgálatok nagy tradícióval rendelkeznek. A jelen pályázat célja az atomi szintű számítógépes modellezés kiterjesztése olyan területekre, melyek perspektivikus tudományos-technológiai érdeklődésre számíthatnak. Ezek közé tartoznak az amorf félvezető eszközök, a szénalapú nanostruktúrák és a mágneses anyagok vizsgálata, valamint a kvantuminformáció kutatás.