Újrakonfigurálható gyártórendszerek informatikája

Vezető: Monostori László

Az újrakonfigurálható gyártórendszerek (Reconfigurable Manufacturing Systems, RMS) fő előnye abban rejlik, hogy pont azokat a funkcionalitásokat és kapacitásokat képesek nyújtani, amikre az adott pillanatban és helyen szükség merül fel, tehát akár dedikált, akár rugalmas rendszerként, vagy azok valamely átmeneteként is képesek funkcionálni.

Az RMS koncepció megvalósítása számos olyan problémát vet fel, melyek interdiszciplináris jellegű alapkutatást igényelnek. Újrakonfigurálható gyártórendszerek tervezésénél és irányításánál a korábbiaknál jelentősen nagyobb problématérben és bizonytalanabb információk alapján, gyakran egymásnak ellentmondó követelmények mellett kell terveket generálnunk és döntéseket hoznunk, mégpedig gyors válaszidőkkel.

A kitűzött kutatások két, egymással szorosan összefüggő csoportra bonthatók: RMS tervezés és RMS irányítás. A pályázat 2 fő kutatási irányt jelöl meg: 1. Újrakonfigurálható szerszámgépek tervezése és (újra)konfigurálása, 2. Elosztott, autonóm termelésirányítás, valósidejű termelés- és termékkövetés.

A projekt során olyan eredmények elérését célozzuk, melyek viszonylag könnyen átvihetők az ipari gyakorlatba. Az eredményeket nagypresztízsű nemzetközi tudományos szervezetek konferenciáin és referált folyóiratokban szándékozzuk publikálni.

A projekt közvetlenül kapcsolódik az „Factory of the future” európai programhoz, és a BME IKT Kutatóegyetemi stratégia több pontjához, elsősorban a 6.2.7 (Termelésirányítási és logisztikai rendszerek) fejezethez.