E-technológia az építészeti tervezésben

Vezető: Szoboszlai Mihály

A kutatás középpontjában az építészeti tervezés technológiai folyamatainak változása, az elektronikus építészeti portfólió készítésének, szerepének vizsgálata állt. A szoftvereszközök használatának és az Internet elérésének szélesedése az építészeti tervezés területén jelentős tervezés-technológiai változásokat hozott. Nem csupán a CAD/CAAD programok építészirodai használatának vizsgálatairól van szó, hanem azoknak a e-technológiai alkalmazásoknak a kérdéseiről is, amelyek a tervdokumentáció készítésének és a szakági tervezők közötti biztonságos cseréjének a kérdéseit jelentik. Ugyancsak új alkalmazási kérdéseket vet fel a prezentációs eszközök használata, a 3-dimenziós világ megjelenítésének sztereo-képes lehetősége.

Az építészeti tervezési folyamatban az emberi interakciót kívánó, elhúzódó elektronikus adatbeviteli és a látványterv készítéséhez a koncentrált erőforrást igénylő (rapid) számítási folyamatok a hardver és szoftvereszközök biztosításában ellentétes irányokat jelentenek. Ennek az ellentmondásnak a feloldására a cloud-computing, grid-computing jelenthet megoldást.