Égésmodellek összevetése, egyszerűsítése, generálása, érzékenységvizsgálat

Vezető: Tóth János

Fő célunk: hozzá kívánunk járulni az olcsóbb és tisztább égéshez. Ebből a célból, kapcsolódva a "COST Action CM0901: Detailed chemical kinetic models for cleaner combustion" elnevezésű nemzetközi együttműködés 4. munkacsoportja keretén végzett munkánkhoz (A mechanizmusredukció és a bizonytalanságvizsgálat módszereinek fejlesztése) a következő résztémákkal fogunk foglalkozni:

  • Javítjuk a globális görbeillesztési módszereket ahhoz, hogy megalapozott, validált égési részmodelleket kapjunk,
  • Megvizsgáljuk, mennyire relevánsak a statisztikai és a dinamikai robosztusság módszerei az égésmodellezésnél,
  • Megkeressük és alkalmazzuk a felrobbanáshoz vezető feltételeket homogén és heterogén kinetikai modellekben,
  • Fejlesztjük és alkalmazzuk a modellegyszerűsítés és a modellredukció módszereit,
  • Univerzális programot készítünk égési modellek determinisztikus és sztochasztikus szimulációjára.

A belsőégésű motorok mellett tanulságos és érdemes foglalkozni az alternatív megoldásokkal is, mind az alkalmazások, mind a modellezési módszerek szempontjából. Az egyik ilyen a protoncsere-membrános üzemanyagcella, amelynek működését és matematikai modelljét több olyan paraméter is meghatározza, melyeket nem tudunk közvetlenül mérni. Ezeket a paramétereket a cella áram-feszültség összefüggését megadó modell alapján a mérési adatokkal összevetve becsüljük meg. Az eljárás során több, a numerikus optimalizálásban ismert módszert is tesztelünk.