A közúti járműforgalom modellezése és irányítása

Vezető: Tettamanti Tamás

A közúti motorizáció növekedése világtendenciát mutató jelenség. A megnövekvő járműforgalommal járó közlekedési problémák egyre sürgetőbb problémaként jelentkeznek. Ennek részleges kezelésére alkalmasak lehetnek a modern irányításelmélet alapú szabályozási stratégiák. A közúti járműforgalom modellezése és irányítása ugyanakkor koherens fogalmak. Hatékony irányítás megvalósításához megfelelő modellezési eljárást is kell alkalmazni. A projekttéma célja ennek megfelelően a városi járműforgalom és az autópálya forgalom egy-egy speciális irányítási problémájának a kezelése a modellek részletezésével együtt:

  • Városi járműforgalom bizonytalansággal kiegészített modellezése és robusztus irányítása.
  • Autópálya járműforgalom modellezése és többkritériumos (zaj, légszennyezés, torlódások, balesetek, egyéb externáliák figyelembe vétele melletti) irányítása.