Közlekedési alágazatok összekapcsolása telematikai eszközökkel

Vezető: Csiszár Csaba

A projekttéma olyan vizsgálatok elvégzését és fejlesztési javaslatok kidolgozását tűzi ki célul, amely elősegíti a szállítási láncok képzését. Az egyes szállítási módok és eszközök megfelelő összekapcsolása egy valós igény ma, amit a folyamatok szervezési és tájékoztatási hatékonyságának fokozásával vonzóbbá lehet tenni az ipar és a kereskedelem számára is. Ennek érdekében a téma célja a rendelkezésre álló és a közeljövőben elterjedő telematikai technológia alkalmazási lehetőségeinek rendszerbe foglalása. A megfigyelhető legfontosabb tendenciák: a folyamatok egyre pontosabb informatikai leképezése, a dinamizmus fokozódása az információkezelésben, és ezáltal a „szabályozott jelleg” erősödése. A vizsgálatok és a fejlesztési javaslatok három szinten végezhetők el:

  • globális szinten – a rendszerek összekapcsolására.
  • lokális szinten – az eszközváltási pontok informatikai funkcióinak fejlesztésére.
  • ügyfél szinten – a felhasználói és közösségi optimumok megkereséséhez.