Korszerű útdíj-rendszerek a forgalomszabályozásban

Vezető: Mészáros Ferenc

A tér, az idő és jármű-karakterisztika szerint differenciált útdíj alkalmazásának hatáselemzése a közúti közlekedők úthasználati szokásaira. Az ezen szokásokra épülő mobilitás alapú díjképzési rendszer alapelveinek lefektetése a kapcsolódó műszaki és gazdasági összefüggések alapján a vonatkozó díjpolitikai és közlekedéspolitikai kontextusban. A feltárt összefüggésrendszer tükrében a közúthálózatokon lebonyolódó forgalom útdíjjal – mint szabályozási eszközzel – való befolyásolási lehetőségeinek feltárása, különös figyelemmel a közlekedéspolitikai célok (közlekedésbiztonság fokozása, emisszió csökkentése, meglévő útkapacitások jobb kihasználása) elérésére. A kutatás eredményeinek visszacsatolása a közúti járműforgalom irányításába.