Járműformációk irányítása

Vezető: Kiss Bálint

A “Járműformáció irányítása” kutatási téma a BME Irányítástechnika és Informatika Tanszékén folyik. A kutatóegyetemi projekt keretében megtörtént a járműformáció irányítás, mint számos mérnöki és természettudományos területtel kapcsolatban álló feladat-együttes felmérése. Az összegzést „Kutatási és Koncepcióterv” című jelentésekben végeztük el, ahol áttekintettük azokat a lehetséges célkitűzéseket, amelyek megvalósításával a témában számottevő előrelépés érhető el. A célkitűzések egy része adott alkalmazásokhoz, más része a formációirányítás koncepcionális kialakításához köthető.

A járműformációk irányítására olyan területként tekintünk, amely egyrészt embernélküli jármű irányításával, másrészt ilyen járművekből álló együttesek formációban való haladásának jelfeldolgozási és irányítástechnikai kérdéseivel foglalkozik. Megközelítésünk alapfilozófiája, hogy előbb egyetlen embernélküli járműre dolgozunk ki megbízható irányító rendszert, majd e fölé magas szintű irányítást fejlesztünk ki, amely megoldja az előírt formációban haladó járművek koordinálását és stabilizálását a pálya mentén.

Összefoglalva tehát a kutatási projekt célja a formációban haladáshoz köthető jármű- és formációszintű jelfeldolgozási és irányítási technikák széles körének megismerése, fejlesztése, új eljárások kidolgozása és implementálása.