Bi- és trimodális csomópontokon működő üzemek anyagáramlást elősegítő berendezéseinek, illetve optimális működési paramétereinek meghatározása

Vezető: Kulcsár Béla

A multimodális csomópontok szerepének kutatása, működésének fejlesztése a BME kutatóegyetemi stratégiáján kívül része Magyarország hosszú távú Közlekedési Jövőképének is. Ez a kutatás célzatosan a multimodális csomópontok anyagáramlási technológiájának feltárását, és analízisét tűzi ki célul. A jelenlegi rendszerek elemzéséből kiindulva ezen kívül olyan javaslatokat tesz a multimodális csomópontok működésének fejlesztésére, optimalizálására, melyeknek gazdaságosságát modellkísérletekkel is igazolja. A kutatást műszaki tartalom szempontjából mind az anyagáramlás tárgyára (konténerek stb.) mind eszközeire (átrakási technológiák) is kiterjeszti.