Elektronikus fuvar- és raktárbörzék alkalmazása a közlekedési csomópontok modalitási lehetőségeinek optimális kihasználása érdekében

Vezető: Bóna Krisztián

A kutatás fő célja az elektronikus fuvar- és raktárbörzék rendszermodelljének illesztése az áruszállítási módok közötti munkamegosztás által támasztott feltételrendszerhez. Az egyik részfeladat a különféle áruszállítási módok közötti, elektronikus fuvarbörzével támogatott optimális szállítási kapacitás megosztás, továbbá az áruszállítási módváltás alapelveinek megalkotása és modellezése. Egy másik részfeladat az áruszállítási módok kapcsolódási, átrakási pontjain felmerülő, elektronikus raktárbörzével támogatott, átmeneti tárolási feladatok optimális összehangolási elveinek kifejlesztése és modellezése. A munka fontos részét képezi a megfogalmazott alapelvek harmonizációja, valamint a megvalósítás során segítséget nyújtó intelligens algoritmusok megalkotása. A kutatás foglalkozik az elektronikus fuvar- és raktárbörzék segítségével megvalósítható modalitási, áruszállítási módok közötti munkamegosztás alkalmazási lehetőségeinek kidolgozásával is.