Járműipari beszállítói minőségmenedzsment rendszer fejlesztése

Vezető: Topár József

A jármű iparban a beszállítói, alvállalkozói kapcsolatokban a közös fejlesztések a technológiák, termékek és minőségmenedzsment módszerek területén kölcsönösen jelentős eredményeket hozhatnak. Az alkalmazott termelés szervezési módszerek szinergiáinak kihasználása, a munkaerő közös képzése, a folyamatképességek ismerete és összehangolása, a formális elemek elhagyásával az érdemi, hatékonyan működő folyamatok kialakítása területén megjelenő kutatási eredmények gyakorlatban történő alkalmazása a járműipar jelenleg alkalmazott beszállítói minőségbiztosítása területén új dimenziókat nyit meg. Előtérbe kerülnek az ellátási lánc menedzsment elemeinek hatékonysági kérdései és ennek minőségi vonatkozásai.

A hagyományos alkatrész beszállítók mellett mind nagyobb jelentőséggel bírnak az egyéb szolgáltatásokat (karbantartás, TPM, pénzügyi, humán, logisztika, egyéb) nyújtó beszállítók, alvállalkozók. Ezek esetében a jelenleg alkalmazott beszállítói minőségbiztosítás egyes elemeit és módszereit a szolgáltatások sajátosságainak megfelelően kell kialakítani, fejleszteni.

Kutatási feladatunkban e terület érdemi fejlesztését tűzzük ki célul. A TQM vezetési filozófiában megfogalmazottaknak megfelelően a hosszú távú partnerkapcsolatok kialakítása és folyamatos fejlesztése lehet a sikeres járműgyártás és piacon való maradás feltétele. Ehhez a beszállítói minőségbiztosításban alkalmazott módszerek jelentős fejlesztésére és a jelenlegitől eltérő vezetés/menedzsment orientált megközelítésére van szükség.

A kutatási eredmények megfelelő adaptálással és általánosítással jól hasznosíthatók a JKL-P6-T3 kutatási téma továbbfejlesztéséhez is.