Hibrid nanoszerkezetek, molekuláris elektronika

Vezető: Halbritter András

A hibrid nanostruktúrák létrehozása, azaz különböző elektromos és szerkezeti tulajdonságokkal rendelkező 1-100 nanométer skálájú objektumok kombinálása újszerű funkciók kialakítása érdekében, napjaink nanofizikai kutatásainak egyik élenjáró területe. Például egzotikus elektromos tulajdonsággal rendelkező (pl. szupravezető, ferromágneses) makroszkopikus elektródák kombinálása nemkonvencionális nanoméretű objektumokkal (komplex molekulák, szén nanoszerkezetek, ballisztikus fémek) új fizikai jelenségek széles skáláját eredményezi a speciális elektron korrelációk, valamint a méretből adódó kvantum-effektusoknak köszönhetően. Az elkövetkezendő időben ezen jelenségkörök komoly érdeklődésre tartanak számot, hiszen a hibrid nanoszerkezetek vizsgálata koncepcionálisan új nanoelektronikai eszközök fejlesztése előtt nyitja meg az utat. Elsődleges célunk újszerű hibrid nanostruktúrák létrehozása elektron litográfia, kémiai szintetizálás és atomi méretű kontaktusok segítségével, illetve a létrehozott eszközök karakterizálása elektromos transzport, mágneses, valamint optikai spektroszkópia és rezonancia módszerek alkalmazásával.