Polimer nanokompozitok – II.

Vezető: Pukánszky Béla

Az utóbbi években, világszerte jelentős kutatási potenciált fordítottak polimer nanokompozitok tanulmányozására, előállítására. Ennek eredménye, hogy kereskedelmi forgalomban is megjelent több olyan termék, melyben polimer nanokompozitokat alkalmaznak, többek között a gépjárműiparban és a csomagolástechnikában. Az igazi áttörés azonban még nem született meg ezen a területen, ugyanis a nagy mennyiségben előállított és felhasznált polimerekből, az úgynevezett „tömegműanyagokból”, még nem sikerült kiemelkedő tulajdonságú nanokompozitokat előállítani. Ennek oka elsősorban a kialakuló szerkezet összetettsége és a polimer mátrix valamint a töltőanyagok között létrejövő kölcsönhatások ismeretének hiánya. Ezek feltérképezése és szabályozása elengedhetetlen a kontrollált tulajdonságok kialakításához, így a jövőben további kutatások szükségesek ebben az irányban.