(Bio)kémiai érzékelés funkcionalizált

Vezető: Gyurcsányi E. Róbert

Kutatásaink célja szintetikus és biológiai eredetű receptorokkal módosított nanoszerkezetek, elsődlegesen szilárdtest nanopórusok, nanokavitások, nanométer vastagságú filmek és nanorészecskék előállítása, illetve ezekre alapozva új érzékelési és szelektív molekuláris felismerési mechanizmusok kifejlesztése és elméleti vizsgálata. A receptoroktól függően elsősorban diagnosztikai szempontból fontos ionok, nukleinsavak, proteinek, vírusok meghatározására tervezünk érzékelőket fejleszteni. Emellett célul tűzzük ki biológiai eredetű makromolekulák és patogének felismerésére alkalmas molekuláris lenyomatú nanoszerkezetek előállítását és vizsgálatát. Kutatásunk lényeges részét képezi az érzékelő platformok mikro- és nanofluidikai rendszerekbe való integrálása.

A kémiai és bioszenzor fejlesztés kapcsolódik az EU orvosdiagnosztikai, környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági pályázati felhívásaihoz és része a BME stratégiai dokumentumának.