Biofunkcionalizált felületek kutatása pásztázómikroszkópiás módszerekkel

Vezető: Sántha Hunor

A bioérzékelő eszközök legfontosabb paramétereit (érzékenység, szelektivitás) döntően befolyásolja a transzducer felületen rögzített bioreceptor molekulák orientációja és interakciója a vizsgált mintában lévő cél-molekulákkal. Ezen receptor molekulák mérete a nanométeres tartományban mozog, ezért a receptorréteg felépítésének vizsgálata, a molekulák szerveződésének, ill. orientációjának a megértése és manipulálása sok kihívást jelentő feladat. Az AFM nanoborotválás (nanoshaving) technika lényege, hogy a tű hegyét AFM pásztázás alatt erősebben hozzányomva a felülethez eltávolíthatunk már lekötött receptor-DNS szálakat. Kellően nagymértékű nyomóerő alkalmazása esetén a teljes pásztázási területről eltávolíthatjuk a receptor réteget. A lecsupaszított terület és az ép réteg magassága közötti eltérésből lehet következtetni a rétegvastagságra, a receptor molekulák orientációjára, továbbá a DNS immobilizáció, majd az érzékelési reakció után a hibridizáció mértékére.

Ezen a témán belül célunk: 1) transzducer elemek felületi tulajdonságainak pásztázó mikroszkópiás vizsgálata; 2) az atomerő mikroszkópiával kivitelezhető nanoborotválás technikával a DNS alapú funkcionális rétegek orientációjának vizsgálata és optimalizálása, összevetése elektrokémiai és SPR mérésekkel megállapítható szenzor érzékenység és kinetika paraméterekkel.