Elosztóhálózati veszteség-menedzsment

Vezető: Raisz Dávid

A Magyar Energia Hivatal feladatai közé tartozik, hogy a hatósági ármegállapítás által érintett villamosenergia-ipari társaságoknál vizsgálatokat végezzen a hálózati veszteségre vonatkozóan, elemezve a veszteség okait is (külön-külön a műszaki és a kereskedelmi veszteséget). Mivel a magyar hálózati veszteségek európai összehasonlításban viszonylag magasnak mondhatók, ezért felmerült az igény az elosztó hálózati veszteségek eddiginél pontosabb becslési eljárásának kifejlesztésére.

A kutatás célja egyrészt a kisfeszültségű hálózati veszteségek forrásainak feltárása és rendszerezése, azok nagyságrendjének felmérése, másrészt egy olyan veszteségbecslési eljárás kidolgozása, amely lehetővé teszi a kif hálózatokon keletkező veszteség eddiginél pontosabb becslését már rendelkezésre álló adatok alapján, felhasználva a kisszámú hálózaton végzett, mintavétel-szerű mérések adatait is. Cél továbbá az is, hogy lehetővé váljon a veszteségek csökkentésére irányuló beruházások költség-haszon elemzése, valamint az áramlopások felderítése is. A módszer kiterjesztendő középfeszültségű hálózatokra is, az ott rendelkezésre álló (vagy kisszámú alaposabb) mérésekre alapozva. A feladat illeszkedik a „villamosenergia felhasználás hatékonyságának növelése” stratégiai célkitűzéshez.