Villamosenergia-technológia és környezet

Vezető: Dán András

Villamosenergia-technológia és környezet munkacsoport kutatásainak tárgya az új, nem hagyományos villamos technológiák alkalmazási lehetőségeinek feltárása villamosenergia-termelésre és tárolásra (tüzelőanyag-cellák és hidrogén technológiák, termovillamos rendszerek, új világítástechnikai megoldások, magas hőmérsékletű szupravezetés, vezeték nélküli energiaátvitel, feszültség alatti munkavégzés, szigetelésdiagnosztika, EMC és EMF vizsgálati módszerek fejlesztése). CO2 és üvegház hatású gázok kibocsátás csökkenését eredményező technológiák és módszerek (termelői, átviteli és fogyasztói berendezések hatásfok javítása, veszteség csökkentése, energiatakarékos villamos gépek és hajtások, megújuló energiaforrások integrálása, korszerű átalakítók és energiatárolási technológiák). A hazai körülményeket figyelembe vevő karbon befogási technológia fejlesztése.


A terület struktúrális felépítése:

    FE-P7 (Villamosenergia-technológia és környezet)
      FE-P7-T1 (Elosztóhálózati veszteség-menedzsment)
      FE-P7-T2 (Szilárd-test fényforrások (LED, OLED) alkalmazási lehetőségei és ...)
      FE-P7-T3 (Napelemek mérési és minősítési eljárásainak fejlesztése)
      FE-P7-T4 (Integrált szilárdtest világítástechnikai megoldások egyes kérdése...)
      FE-P7-T5 (Energiatakarékos akkumulátoros táplálású villamos hajtás megvalós...)
      FE-P7-T6 (Energiahatékony nagyteljesítményű számítások )
      FE-P7-T7 (Megújuló energiaforrásokat hasznosító szupravezetős mikroerőmű lé...)
      FE-P7-T8 (Nagy méretű elosztott rendszerek energia-hatékonyságának vizsgála...)