Szilárd-test fényforrások (LED, OLED) alkalmazási lehetőségei és multi-domain modellezése

Vezető: Poppe András

A világítástechnika területén egy újabb paradigmaváltás történik napjainkban: a különböző szilárdtest fényforrások (hagyományos vegyület-félvezető egykristály alapú LED-ek, polimer alapú ún. organikus LED-ek vagy OLED-ek). A LED-ek fényhasznosítása napjainkra meghaladta a kompakt fénycsövek fényhasznosítását és közelít a nagynyomású gázkisülő lámpák felé. Az OLED-ek – akár flexibilis, nagy felület" hordozón kialakítva – alakjuknál és nagy, diffúz felületüknél fogva jelentenek koncepcionálisan is merőben új lehetőségeket a világítástechnikában. Mindkét szilárdtest-fényforrás típus esetén azonban a termikus problémák és a rendelkezésre álló szimulációs és modellezési

eszközök a hatékony alkalmazástervezés gátjaivá váltak. Célunk a szilárdtest-fényforrások esetében a termikus hatások figyelembevételét lehetővé tevő méréstechnikai megoldások fejlesztése, valamint a szilárd-test fényforrások multi-domain (elektromos, termikus és optikai) modellezése, szimulációja, a méréstechnika területén a nemzetközi szabványosítási folyamatban való aktív részvétel mind a JEDEC, mind a CIE keretein belül.

Téma lezárva.