Gépjárművekben alkalmazott mechatronikus komponensek számítása és szimulációja

Vezető: Gubovits Attila

Az alprojekten belül gépjárművekben alkalmazott mechatronikus komponensek számítása a kitűzött cél. Ezek a komponensek több mérnöki diszciplínát tartalmaznak és a tervezésüknél több fizikai jelenséget kell figyelembe venni és leírni. Az egyre szigorúbb biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak köszönhetően a járműveknek számos olyan funkcióval kell rendelkezniük, melyek ezeket a követelményeket teljesítik. Ehhez pedig intelligens járműegységeket kell fejleszteni, ahol a mechanikai egységeket megfelelő informatikai és irányítástechnikai háttérrel elektronikus módon szabályozunk. A számítások célja, hogy a mechatronikus komponenseken belüli áramlási, mechanikai, hőterhelési jelenségeket együttesen írja le. A számítások, a felépített modellek az EJJT mechatronikai laboratóriumának eszközei felhasználásával kerülnek verifikálásra ill. validálásra.