Járműfüzérek továbbításához szükséges energiaigény csökkentésének lehetőségei

Vezető: Szabó András

A projekt kidolgozása során egyrészről a rugalmas és disszipatív kapcsolatokkal összekapcsolt járművekből álló járműfüzérek (járműszerelvények) adott térbeli mozgáspálya és előírt időrend (menetrend) szerint való továbbításához szükséges energia felhasználás csökkentésének lehetőségeire dolgozunk ki dinamikai szimulációs alapon működő eljárásokat. Ezen eljárások alapját képezik a számítógépes irányítási rendszer kialakításának, nevezetesen az optimális irányítások megvalósításának, amelyek mellett a járműfüzér mozgásának energia-igénye, és így az üzemeltetési költsége jelentősen csökkenthető. A járműfüzérek továbbításának értékelésére, a különböző irányítási stratégiák összehasonlítására a nemlineáris rendszerdinamika szimulációs eszközeit és algoritmusait alkalmazzuk.

A vizsgálatok során mind a gyorsítási, fékezési mind pedig a kifuttatási üzemmódok leképezésre kerülnek, az erőkifejtő szerkezeti elemek terhelési viszonyai és energetikai folyamatai kvantitatíve behatárolásra kerülnek, ezen túlmenően a környezet-terhelő hatások (emissziók) meghatározása is lehetségessé válik. A projekt része a villamos hajtású járművek fékezési energia-visszatáplálásának szimulációs elemzése, energetikai értékelése.