Járművek energetikai viszonyainak kutatása

Vezető: Sábitz László

A projekt a jármű energetikai, energiahatékonysági viszonyaival foglalkozik. A projekten belüli kutatási területek: a járműre ható ellenálláserők vizsgálata különböző kerék-pálya-jármű kapcsolatokra, a hajtásrendszer irányításának lehetőségei, a fékezési energia visszanyerésének módja és eszközei, fedélzeti energiatárolás. A projekt kidolgozása során egyrészről a rugalmas és disszipatív kapcsolatokkal összekapcsolt járművekből álló járműfüzérek (járműszerelvények) adott térbeli mozgáspálya és előírt időrend (menetrend) szerint való továbbításához szükséges energia felhasználás csökkentésének lehetőségeire dolgozunk ki dinamikai szimulációs alapon működő eljárásokat. A vizsgálat kiterjed vasúti féktuskó-kerékabroncs érintkezési állapotának meghatározására a súrlódás figyelembevételével. Ezen feladat átfogó vizsgálata az ún. „kapcsolt” megoldás, amely az érintkezési, hőfejlődési, hőtágulási és kopási folyamat egyidejű elemzését foglalja magába. Kapcsolódó feladat a fékezés utolsó fázisában bekövetkező „bólintás” jelensége. Ennek vizsgálatára kívánunk végeselem modelleket felépíteni és kísérleti vizsgálatokat is készíteni. A projekt harmadik témaköre a kerékszitálás (simmi) jelenségével foglalkozik, mely jelentősen növelheti a kerék gördülési ellenállását, valamint előnytelenül befolyásolhatja a fékezés hatékonyságát, mivel a mikro-csúszások gátolják a kerék és a talaj közötti tökéletes tapadást. A kutatás elsősorban a gördülés energetikai viszonyaira irányul. A korábbi tanulmányokban alkalmazott modellek segítségével meghatározásra kerülnek a vontatmányok valamint a személygépjárművek azon kritikus paramétertartományai, ahol a jelenség előfordulhat. A mikro-csúszások által okozott energiaveszteségek szintén becslésre kerülnek.


A terület struktúrális felépítése:

    JKL-P3 (Járművek energetikai viszonyainak kutatása )
      JKL-P3-T1 (Járműfüzérek továbbításához szükséges energiaigény csökkentésének...)
      JKL-P3-T2 (Vasúti fékrendszerek hőfejlődése, súrlódási és kopás szimulációja)
      JKL-P3-T3 (Gumiabroncs mikro-rezgéseinek hatása a gördülési ellenállásra)