Radarszenzorok alkalmazása a közúti járműforgalom mérése

Vezető: Seller Rudolf

A K+F tevékenység célja olyan radarszenzor kifejlesztése, amely lehetővé teszi valós forgalmi viszonyok folyamatos monitorozását. A berendezés hatótávolságán belül méri minden egyes a látószögébe eső gépjármű pillanatnyi távolság és sebesség paramétereit, továbbá információt szolgáltat az egyes járművek reflexiós és alak jellegzetességeire, ami részlegesen lehetőséget teremt plotok, majd track-kek kialakítására. A berendezés képes egyszerre figyelni az ellentétes irányú sávok forgalmát. Mindezen képességei alapján lehetőséget teremt forgalmi helyzetek konkrét és statisztikai elemzéséhez. Alkalmazásával lehetőség nyílik a gépjárművezetői szokások statisztikus elemzésére is. Mivel a járművek osztályozása is részlegesen lehetséges, ezért a különböző statisztikai elemzések ezen osztályokra lebontása is lehetségesek.

Mindezen eredmények felhasználhatóak a közlekedés biztonságának és hatékonyságának növelésére, valamint a környezetszennyezés csökkentésére.

A célként megjelölt berendezés előzetes műszaki paraméterei:

  • hatótávolság: min. 200m
  • távolság mérési felbontás: max. 3m
  • sebesség mérési tartomány: min. ±50m/s
  • sebesség mérési felbontás: min. 1m/s
  • frissítési idő: min. 100ms