Közúti közlekedési modellek és mérési módszerek fejlesztése

Vezető: Bocz Péter

A közlekedési kereslet nagyarányú fejlődésének okán elengedhetetlen a forgalom lefolyásának modellezése. Szükséges ez a forgalomirányítás és az infrastruktúra fejlesztése szempontjából egyaránt, célként kitűzve, hogy az – egyébiránt nagy forrásigényű – fejlesztések a lehető leghatékonyabb pozitív változásokat idézzék elő a köz¬lekedésben. A számítástechnika fejlődése lehetővé teszi nagy mennyiségű adat mérését, továbbítását, feldolgo¬zását, valamint nagy kiterjedésű, akár időben változó paraméterű hálózatok elemzését is.

A járműfolyammal kapcsolatos mérések a meglévő megoldásokon felül is kínálnak új lehetőségeket, ezzel a T2 téma foglalkozik. A T1 téma egy városi hálózat szimulációjával, a T3 téma pedig inkább országos, nagytérségi forgalomáramlással foglalkozik.

Az elemzés végeredményei, különböző számítások és szimulációk számítógépes programok segítségével futtathatók, vagy a járművezetők számára elérhetővé tehetők. A végeredmények nem elhanyagolható felhasználási lehetősége a fejlesztések hatásainak, hasznosságának bemutatása, rangsorolása.


A terület struktúrális felépítése:

    JKL-P5 (Közúti közlekedési modellek és mérési módszerek fejlesztése )
      JKL-P5-T1 (Nagyméretű közúti hálózatok szimulációja, analízise, irányítása)
      JKL-P5-T2 (Radarszenzorok alkalmazása a közúti járműforgalom mérése)
      JKL-P5-T3 (Önreprodukciós úthálózati forgalmi modellek kidolgozása)