Az ellátási lánc menedzsment egyes elemeinek fejlesztése

Vezető: Topár József

Az ellátási láncokban gyakori a munkafolyamatok megosztása, hiszen a vállalatok felismerték, hogy magasabb lehet az ellátási lánc teljesítménye, ha „mindenki azt teszi, amihez ért”. Ez a vállalatok magkompetenciáikra (core - competences) történő szakosodását, és a feltételi folyamataik kihelyezését eredményezi. A kihelyezett szolgáltatások egy speciális területét jelentik a karbantartási szolgáltatások kihelyezése, amely a gépjármű- és elektronikai alkatrész gyártó szektorban is mind jelentősebb szerepet kap. Az ellátási láncban résztvevő termelő vállalkozásoknál a TPM (Total Productive Maintenance) lehetőségeinek és eszközrendszerének fejlesztése, kapcsolata a TQM vezetési filozófiával, a két rendszer szinergiáinak kihasználása.

Elemzések elvégzése és módszerek kidolgozása a TPM és TQM elemeinek hatékony alkalmazása az ellátási lánc különböző szintjein (lépcsőin) működő vállalkozások menedzsment rendszereiben. Nagyvállalati gyakorlat adaptálása közepes vállalkozásoknál történő alkalmazásra.

A kutatási téma kidolgozásánál kölcsönösen építünk a JKL-P8_T2 kutatási téma eredményeire is.