Közlekedési alágazati munkamegosztás logisztikai feltételrendszere

Vezető: Mészáros Ferenc

Az EU Közlekedéspolitikai 2001 – 2010 évi koncepció felülvizsgálatának az egyik legjelentősebb szemléletváltást tükrözi a ko-modalitás új fogalmának bevezetése és a logisztika kérdésének a központba kerülése. Ez a lépés szükségessé teszi a közlekedési alágazati munkamegosztás újraértelmezését és a logisztikai ipar, működési feltétel-rendszerének kialakítását, különösképpen a szolgáltatási infrastruktúra területén. Az alágazatok közötti együttműködés új alapokra helyezésével egyben új feladatok és új gazdasági dimenziók nyílnak meg mind az áruszállító, mind pedig a kapcsolódó logisztikai szolgáltatásokat nyújtó vállalatoknál. A projekt célja a kialakult új viszonyrendszer feltárása, a ko-modális rendszer gazdaságos működtetése feltételrendszerének feltárása, valamint az így kialakított, újszerű struktúrájú ellátási lánc szűk keresztmetszeteinek azonosítása és a hatékonyságának növelése.


A terület struktúrális felépítése:

    JKL-P6 (Közlekedési alágazati munkamegosztás logisztikai feltételrendszer...)
      JKL-P6-T1 (Logisztikai ipar kialakításának feltételrendszere közlekedési hál...)
      JKL-P6-T2 (Integrált szállítási láncok szervezési és szabályozási kérdései)
      JKL-P6-T3 (Az ellátási lánc menedzsment egyes elemeinek fejlesztése)