Fenntartható energetika

Vezető: Gróf Gyula

A BME kutatóegyetemi programjával járul hozzá az energetika fő kihívásaiból adódó feladatok eredményes megoldásához. E kihívások, mint a globális energiakereslet növekedése, a hagyományos olaj- és földgáztartalékok véges volta, az éghajlatváltozást okozó „üvegházgázok” kibocsátásának csökkentése, az olajárak romboló ingadozási hajlama és a forrásrégiók geopolitikai instabilitása, indokolják a megoldások megkeresésének és kidolgozásának sürgősségét.

A legfontosabb az energiaellátás fenntarthatóságának – versenyképesség, ellátásbiztonság, környezet és klímavédelem – biztosítása a társadalom teherbíró képességével harmonizáltan.

A kutatási tevékenység stratégiai céljai:

  • információcsere előmozdítása
  • technológiai programok kidolgozása
  • hatékonyabb döntéselőkészítés
  • kapcsolatépítés
  • kutatás-ösztönző rendszerek kiépítése, működtetése

A stratégiai célok megvalósítása során a BME vezető szerepének megőrzésére törekszik, erősíti az ipari partnerekkel közösen végzett K+F+I tevékenységét és csatlakozik az Új Széchenyi Terv programjaihoz.

Versenyképesség

Az energiapolitika és az energetikai kutatások célja, hogy az energetika járuljon hozzá hazánk gazdasági versenyképességének növeléséhez, elsősorban az Európai Unió tagországaihoz, de azon túl a világ más térségeihez képest is. 

Környezet- és klímavédelem

A környezet- és klímavédelem kapcsán az energiapolitikai döntéseket a vállalt CO2 kibocsátás-csökkentés és az egyéb szennyezőanyag-kibocsátási normák betartásának figyelembevételével kell meghozni. E céloknak megfelelő kutatásoknak a különféle energetikai technológiák egységes értékelési rendszerére és olyan technológiák térnyerésének elősegítésére kell irányulniuk, melyek a „karbonsemleges” kategóriába tartoznak, ill. a lokális környezetet csak kismértékű szennyezőanyag kibocsátással terhelik.

Ellátásbiztonság

Az ellátás biztonsága az energetikai kutatási stratégia és a nemzeti energiapolitika egyik legfontosabb célkitűzése: a kutatások olyan energiahordozó struktúra kialakítását támogatják, melyben a hazai források részaránya fennmarad, ill. lehetőség szerint növekszik, a behozatal összetétele kiegyensúlyozottabbá válik, és eredete szerint többféle, biztonságos forrásból és irányból származik.

Kutatási szervezet és munkamódszer

Az energetikai kutatásokban kompetenciákkal rendelkező tanszékek munkatársai kooperatív munkacsoportokat alkotnak érvényesítve a BME szervezeti egységei szinergiáját, amit egy innovációs menedzsment struktúra is elősegít.

 

FE

Következtetések és javaslatok

A kutatási stratégia célkitűzései alapján az oktatást és kutatást illető javaslatok négy fő feladat köré csoportosíthatók. 

Kutatás

A BME-n folyó energetikai témájú kutatások kellő alapot szolgáltatnak a stratégiai célkitűzések eredményes teljesítéséhez. A kutatási területek és célok a következők. Versenyképesség: hozzájárulás a fenntartható fejlődésre ösztönző és költséghatékony energiaellátáshoz; energiahatékonyság növelése; energiapolitikai tudásbázis kialakítása. Környezet- és klímavédelem: globális és lokális szennyezőanyag kibocsátás csökkentése; karbon-mentes és karbon-semleges villamosenergia-termelés, ennek rendszer szintű támogatása, kapcsolt energiatermelés; megújuló energiaforrások alkalmazásának fokozása, komplex hasznosítása. Ellátásbiztonság: biztonságos nukleáris energetika; földgáz felhasználás mérséklés; hazai tüzelőanyagok fokozottabb felhasználása.

Oktatás

A kutatási eredményeket és tapasztalatokat folyamatosan beépítjük az oktatásba. Az MSc és PhD képzés hallgatóit fokozottan bevonjuk az egyetemi kutatásokba. Az ipari partnerekkel közösen, ösztönző-támogató rendszert alakítunk ki és működtetetünk elősegítendő a tehetséges fiatalok kutatói pályafutásának beindítását.

Tudástranszfer

A hatékony információcsere az egyetem és az ipari partnerek (nagyvállalatok és KKV-k) közötti együttműködés fontos eleme. A kutatás kapcsán célszerű kihasználni az egyetem tudástranszfer infrastruktúrájának lehetőségeit, ill. aktívan részt venni e rendszer továbbfejlesztésében, hatékonyságának javításában. Mindezek mellett kiemelten fontos az egyetemen belüli kutatóhelyek közötti párbeszéd és kooperáció folyamatos fenntartása és fejlesztése.

Együttműködés

Fejlesztjük, új partnerekkel bővítjük a BME és más, hazai és külföldi kutatóhelyek (egyetemek, kutatóintézetek), valamint hazai és nemzetközi – energetikai és energiapolitikai – szervezetek közötti együttműködést.


A terület struktúrális felépítése:

  FE (Fenntartható energetika)
    FE-P1 (Épületek energiaracionalizálásának műszaki eszközei- épületszerke...)
      FE-P1-T1 (Épületek energetikai fejlesztési lehetőségei, az energia- tudatos...)
      FE-P1-T2 (Megtartandó homlokzatú lakóépületek energiatudatos rehabilitációj...)
      FE-P1-T3 (Az alacsony energiafelhasználású épületek akusztikai minősége)
      FE-P1-T4 (Fenntartható energetika idő és költségvonzata)
      FE-P1-T5 (Új és régi épületek, épületszerkezetek teljes körű hő- és nedvess...)
    FE-P2 (Tervezés és energiahatékonyság összefüggése a környezetterhelés c...)
      FE-P2-T1 (Solar Dechatlon)
      FE-P2-T2 (Épületek integrált energetikai szempontú tervezése, a fenntartha...)
      FE-P2-T3 (A megújuló energiaforrások hatása Budapest belváros tömbjeinek jö...)
    FE-P3 (Racionális energiafelhasználás)
      FE-P3-T1 (Növelt fényhasznosítás és sugárzás védelem)
      FE-P3-T2 (Klímatechnikai rendszerek hatékonyság növelése)
      FE-P3-T3 (Áramlástechnikai folyamatok, gépek és berendezések fejlesztése, a...)
      FE-P3-T4 (Városi szivattyúhálózatok minimális energiafelhasználása.)
      FE-P3-T5 (Energiatakarékos folyamattervezés és energiaintegráció)
    FE-P4 (Nukleáris energia)
      FE-P4-T1 (Negyedik generációs reaktortorokhoz kapcsolódó kutatások)
      FE-P4-T2 (Új szilárdsági számítási módszerek nukleáris energetikai berendez...)
      FE-P4-T3 (Bátaapáti tároló kőzetkörnyezeti vizsgálatai)
    FE-P5 (Megújuló energiaforrások)
      FE-P5-T1 (Nyers növényi olajok komplex hasznosítása)
      FE-P5-T2 (Energianövény betakarító és feldolgozó komplex rendszer)
      FE-P5-T3 (Hatékonyabb bioetanol gyártási technológia fejlesztése)
      FE-P5-T4 (Új generációs szélerőművek tartószerkezete)
    FE-P6 (Villamosenergia-hálózat és tárolás)
      FE-P6-T1 (Kiserőművek integrálása a rendszerszabályozásba, Smart Grid rends...)
      FE-P6-T2 (Intelligens energiahálózatok hardver és szoftver eszközei)
      FE-P6-T3 (A magyar szervezett villamosenergia piac integrációjának stratégi...)
      FE-P6-T4 (Középfeszültségű hálózatok rendelkezésre állásának javítása)
      FE-P6-T5 (Energetikai informatikai Living Lab kísérleti rendszer)
      FE-P6-T6 (Kísérleti smart metering rendszer kifejlesztése)
      FE-P6-T7 (Kísérleti smart metering rendszer-fejlesztése és kommunikációs te...)
      FE-P6-T8 (Intelligens energiahálózatok teljesítményelektronikai és informat...)
      FE-P6-T9 (Villamos energia konvertáló rendszerek optimalizálása)
    FE-P7 (Villamosenergia-technológia és környezet)
      FE-P7-T1 (Elosztóhálózati veszteség-menedzsment)
      FE-P7-T2 (Szilárd-test fényforrások (LED, OLED) alkalmazási lehetőségei és ...)
      FE-P7-T3 (Napelemek mérési és minősítési eljárásainak fejlesztése)
      FE-P7-T4 (Integrált szilárdtest világítástechnikai megoldások egyes kérdése...)
      FE-P7-T5 (Energiatakarékos akkumulátoros táplálású villamos hajtás megvalós...)
      FE-P7-T6 (Energiahatékony nagyteljesítményű számítások )
      FE-P7-T7 (Megújuló energiaforrásokat hasznosító szupravezetős mikroerőmű lé...)
      FE-P7-T8 (Nagy méretű elosztott rendszerek energia-hatékonyságának vizsgála...)
    FE-P8 (Energetikai beruházás-értékelési módszertan)
      FE-P8-T1 (Energetikai beruházás-értékelési módszertan)
    FE-P9 (Energia fogyasztás-felmérés)
      FE-P9-T1 (Energia fogyasztás-felmérés műszaki eszközei)
      FE-P9-T2 (Energia fogyasztás-felmérés szociológiai eszközei )
    FE-P10 (Energiaforrások értékelése)
      FE-P10-T1 (Alap-energiahordozó struktúra befolyásolásának hatás elemzése)
      FE-P10-T2 (Szén megkötési (Carbon Capture) technológiák)
      FE-P10-T3 (Folyami hőcsóvák laboratóriumi kisminta vizsgálata hőkamerás adat...)