Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem

Vezető: Szarka András

A biotechnológia vitathatatlanul a XXI. század legdinamikusabban fejlődő tudományterületeinek egyike. Mi áll ennek a dinamizmusnak a hátterében?

Az ipari fejlődés gondoskodik egyre magasabb szintű életminőségünkről. A technikai vívmányok adta lehetőségeket azonban csak akkor tudjuk élvezni, ha EGÉSZSÉGI állapotunk is minél magasabb szintű.

A biotechnológia a hozzá kapcsolódó partnerterületekkel (egészség- és környezetvédelem) ezt az igényt hivatott minél jobban kiszolgálni. Hogyan?

1. A megelőzés terén gondoskodik

 • arról, hogy mindenki a számára legmegfelelőbb, biztonságos élelmiszerhez jusson (személyre szabott diéta, élelmiszerbiztonság)
 • az igényeinek megfelelő mennyiségű élelmiszer alapanyag álljon rendelkezésre (agrár-biotechnológia)
 • az egészséges környezetről, melyet a termékek környezetkímélő technológiákkal történő előállításával (zöld kémia), a melléktermékek hasznosításával, illetve a termelődő szennyezőanyagok eltávolításával biztosíthatunk (környezeti biotechnológia)

2. A betegségek minél korábbi, hatékony diagnosztikájával, a pontos diagnosztikát követő személyre szabott terápiával.

Ez elképzelhetetlen,

 • szelektív, érzékeny, nagy áteresztőképességű analitikai, diagnosztikai, képalkotó eljárások nélkül
 • a kapott eredmények hatékony feldolgozása (bioinformatika) nélkül
 • célzott gyógyszermolekulák, hatóanyagok támadáspontjának jóslása és ismerete nélkül
 • a gyógyszermolekulák hatékony szintézise, biotechnológiai úton történő előállítása nélkül (ipari biotechnológia)
 • a molekulák hatékony kiszerelése, formulálása (nanobiotechnológia) nélkül
 • az idősödő és/vagy gyengébb egészségi állapotú emberek otthoni ápolását segítő műszerek, infokommunikációs eszközök segítsége nélkül

Mindezt figyelembe véve nem csoda, hogy a biotechnológiai szektor – örvendetes módon a magyar biotechnológiai szektor is – robbanásszerű fejlődésen ment keresztül az elmúlt két évtizedben.  Bátran kijelenthetjük, hogy a magyar ipar egyik potenciális kitörési pontja lehet a biotechnológiai ágazat. Ez a nagy iramú fejlődés természetes módon a magyar technológiai felsőoktatásra legalább két módon hat. Igény merül fel

 1. az iparral együttműködő, az ipar alap- és alkalmazott kutatási igényeit kiszolgáló központokra.
 2. megnövekedett számú szakember képzésére.

A Műegyetem természettudományos, alap és alkalmazott kutatással foglalkozó kutatócsoportjai a Biotechnológia fent felsorolt szinte teljes spektrumát lefedik. Így jó alapját képezhetik egy biotechnológia, egészség- és környezetvédelmi kutatásokkal foglalkozó egyetemi kutatóhálózatnak, amelyben az egymással együttműködő, egymást kiegészítő kutatócsoportok, egymásra szinergetikusan hatva hatékonyabb magasabb szintű kutatással, illetve rokon területre is rálátó, magas szintű tudással rendelkező szakembergárda képzésével járulhatnak hozzá a terület fejlődéséhez.

A BME biotechnológia egyészség- és környezetvédelmi területen 2010-ben indított kutató(egyetemi) programja ennek megfelelően a következő hangsúlyos elemekből áll:

 • A Műegyetem biotechnológiai kutatása aktuális, jövőbe mutató kutatási területekre fókuszál. A fejlesztések eredményeképpen a molekuláris biológia, biotechnológia az egyetemi kutatási, oktatási főirányok közé emelkedik. Ezáltal az alkalmazott területek elméleti támogatása megerősödik, a fejlesztések hatásfoka várhatóan megnő.
 • Az egyetemi kutatások harmonizálása révén az átfedő kutatások száma csökken, viszont az egymást kiegészítő, egymásra épülő kutatások száma megnő. Az egyetem kutatócsoportjai között új együttműködések alakulnak ki, a meglévők tovább erősödnek.
 • Központi egyetemi kutatási magok (core facility) jönnek létre, ahol magas szintű szakterületi tudás, infrastruktúra található. Így például az új molekuláris biológiai laboratórium segít lefedni az egyetem ezen területtel kapcsolatos kutatási igényét, támogatását.
 • A jövőben kiemelt figyelmet szentelünk a hazai és külföldi kapcsolatok kiépítésére ápolására. Kiemelt hazai együttműködő partnereinknek tekintjük a MTA Szegedi Biológiai Központ, a MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, a Semmelweis Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Corvinus Egyetem partner kutatócsoportjait.
 • Különös hangsúlyt fektetünk az egyetemen, vagy az egyetem közreműködésével kifejlesztett eljárások alkalmazásba történő átvitelére. Így szoros együttműködésre törekszünk a nagy iparvállalatokkal és a terület kis és közepes vállalkozásaival.
 • Egy kutatóegyetemen nem kaphat másodlagos szerepet az oktatás. Így törekszünk a korszerű technikák, eljárások folyamatos oktatásba történő bevezetésére, a témalaboros, tudományos diákkört végző hallgatók kutatásba történő bevonására.
 • A jövő szakembereinek képzése során fontos szerepet szánunk a megfelelő gyakorlati (ipari) tapasztalatok megszerzésének.


A terület struktúrális felépítése:

  BEK (Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem)
    BEK-P1 (Egészségügyi és molekuláris biotechnológia, biokatalitikus techno...)
      BEK-P1-T1 (Bioszenzorok és mikrobioanalitikai rendszerek fejlesztése, illetv...)
      BEK-P1-T2 (Molekuláris lenyomatú polimerek)
      BEK-P1-T3 (Élő sejtek, fehérjék, vakcinák (nano)formulálása és vizsgálati mó...)
      BEK-P1-T4 (Biotechnológiai alapú gyógyszer előállítás és folyamatainak irány...)
      BEK-P1-T5 (Kémiai biológia - Enzimmechanizmusok vizsgálata, szelektív biotra...)
      BEK-P1-T6 (Kémiai biológia - Enzimmechanizmusok vizsgálata, szelektív biotra...)
      BEK-P1-T7 (A biotechnológia alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a textilip...)
      BEK-P1-T8 (Személyre szóló kemoterápia)
      BEK-P1-T9 (Stressz kiváltotta adaptációs mechanizmusok vizsgálata állati, hu...)
    BEK-P2 (Élelmiszer, mezőgazdasági és ipari biotechnológia)
      BEK-P2-T1 (Fehér biotechnológiai módszerek kutatása és eljárások fejlesztése)
      BEK-P2-T2 (Fehér biotechnológiai módszerek kutatása és eljárások fejlesztése)
      BEK-P2-T3 (Növényi termékek kíméletes kezelése, növényi hatóanyagok kímélete...)
      BEK-P2-T4 (Egészségtámogató gabonalapú termékfejlesztés, élelmiszerallergia ...)
      BEK-P2-T5 (Bionyersanyagok kíméletes elválasztása és tisztítása)
    BEK-P3 (Bioinformatika)
      BEK-P3-T1 (Bioinformatikai adatbázisok és statisztikai módszerek fejlesztése...)
      BEK-P3-T2 (Újrapozícionálás alapú gyógyszerhatóanyag prioritizálás)
      BEK-P3-T3 (Fehérjemodellezés, szerkezet és funkció)
      BEK-P3-T4 (Fenotípusok méréstechnikája: Fenotípusok kvantitatív mérése, spec...)
      BEK-P3-T5 (Genetikai asszociációs és farmakogenomikai kísérletek tervezése é...)
    BEK-P4 (Környezetkímélő technológiák (környezetterhelés csökkentése, szen...)
      BEK-P4-T1 (Környezetbarát anyagok és technológiák infrastruktúra m?tárgyak é...)
      BEK-P4-T2 (SO2 és CO2 emisszió csökkentési technológiák és berendezések fejl...)
      BEK-P4-T3 (Fenntarthatóság / fenntartható fejlődés)
      BEK-P4-T4 (Klímavédelem /globális éghajlatváltozás)
      BEK-P4-T5 (Szilárd hulladékkezelés: szilárd/hulladék analízis, újrahasznosít...)
      BEK-P4-T6 (Környezetbarát és foszforoganikus átalakítások)
      BEK-P4-T7 (Kirotechnológiai kutatások)
      BEK-P4-T8 (Új reszolválási módszerek )
      BEK-P4-T9 (Királis koronaéterek ill. lariátéterek)
      BEK-P4-T10 (Királis koronaéterekkel katalizált sztereoszelektív szintézisek)
      BEK-P4-T11 (Környezetkímélő technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel)
      BEK-P4-T12 (Környezetbarát anyagok és technológiák az elektronikai iparban)
    BEK-P5 (Környezeti károk helyreállítása, szennyvíztisztítás)
      BEK-P5-T1 (Pelyhes szerkezet? lebegőanyagok leválasztási hatékonyságának növ...)
      BEK-P5-T2 (Csapadékvízzel közvetített antropogén anyagáramok okozta környeze...)
      BEK-P5-T3 (Légszennyezés hatása épített kulturális örökségünkre)
      BEK-P5-T4 (Biológiailag aktív, szennyezőanyagok szelektív kinyerése/eltávolí...)
      BEK-P5-T5 (Ipari technológiai vizek komplex, fiziko-kémiai és biológiai, kez...)
      BEK-P5-T6 (Spontán és irányított biodegradáció a szennyvíztisztításban)
      BEK-P5-T7 (Környezeti károk  terjedésének modellezése: számítógépes szimulác...)
    BEK-P6 (Integrált egészségvédelmi- és gyógyszer-technológiák)
      BEK-P6-T1 (Racionális hatóanyag tervezés kémiai támogatása, gyógyszerhatóany...)
      BEK-P6-T2 (Készítménytechnológiai és készítményanalitikai fejlesztések)
      BEK-P6-T3 (Szervetlen nanohordozók és antibakteriális készítmények fejleszté...)
      BEK-P6-T4 (Szabályozott és célzott hatóanyag-leadású készítmények fejlesztés...)
      BEK-P6-T5 (Biokompatibilis és/vagy biológiailag lebontható polimer-, lágy-, ...)
    BEK-P7 (Mérnöki módszerek a gyógyászatban és az életvitel támogatásában)
      BEK-P7-T1 (Élesztőgombák sejtnövekedésének és -osztódásának tanulmányozása m...)
      BEK-P7-T2 (Emberi szervrendszerek numerikus biomechanikai szimulációi)
      BEK-P7-T3 (Emberi gerinc műtéti és konzervatív kezelés hatására lejátszódó m...)
      BEK-P7-T4 (Áramlásszimuláció (Agyi aneurizmák áramlásvizsgálata))
      BEK-P7-T5 (Új módszerek kidolgozása élettani folyamatok vizsgálatához)
      BEK-P7-T6 (Orvosi vizualizáció)
      BEK-P7-T7 (Ízületi protézis beültetésének hatása a mozgásra)
      BEK-P7-T8 („Ambient Assisted Living” rendszerekben bevethető érzékelők)
      BEK-P7-T9 (Bioérzékelő alapú érzékelők és kezelőkészülékeik gyárthatóra terv...)
      BEK-P7-T10 (Gyógyászati és orvosi berendezések biztonságos távelérése.)
      BEK-P7-T11 (Környezetvédelmi monitoring)
      BEK-P7-T12 (Permet anyag intelligens adagolója)
      BEK-P7-T13 (Autonóm működésű, kisfogyasztású orvosi mikrodiagnoszikai eszközö...)